BÔNG TAI VÀNG HÌNH KIM CƯƠNG

      21
tin tức bông tai
Mã sản phẩm: E1353
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kyên ổn cương cứng đính xung quanh
Loại đá: RD Diamond & 2 RD Setting stone 4.5MM
Số viên kim cương: 48
Tổng trọng lượng (carat): 1.81
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: prong

Bạn đang xem: Bông tai vàng hình kim cương

*

tin tức bông tai
Mã sản phẩm: E2251A
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Klặng cương cứng lắp xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 24
Tổng trọng lượng (carat): 0.57
Màu sắc: G
Độ tinch khiết: VS1
Kiểu: Prong

*

tin tức bông tai
Mã sản phẩm: E2281
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cưng cửng gắn xung quanh
Loại đá:
Số viên klặng cương: 22
Tổng trọng lượng (carat): 1.3
Màu sắc: None
Độ tinc khiết: None
Kiểu:

*

tin tức bông tai
Mã sản phẩm: E1563
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương cứng gắn xung quanh
Loại đá: MQ Diamond
Số viên kyên ổn cương: 16
Tổng trọng lượng (carat): 0.83
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: prong

*

Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E0439
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kyên cương gắn xung quanh
Loại đá: RD Diamond
Số viên kyên cương: 8
Tổng trọng lượng (carat): 0.15
Màu sắc: G
Độ tinc khiết: VS1
Kiểu: prong

*

tin tức bông tai
Mã sản phẩm: E0762
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kyên cưng cửng đính thêm xung quanh
Loại đá:
Số viên klặng cương: 70
Tổng trọng lượng (carat): 0.36
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:

tin tức bông tai
Mã sản phẩm: E85985
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kyên ổn cương cứng gắn thêm xung quanh
Loại đá:
Số viên klặng cương: 18
Tổng trọng lượng (carat): 0.52
Màu sắc: None
Độ tinch khiết: None
Kiểu:

tin tức bông tai
Mã sản phẩm: E9947
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kyên cương cứng gắn thêm xung quanh
Loại đá:
Số viên klặng cương: 16
Tổng trọng lượng (carat): 0.34
Màu sắc: None
Độ tinch khiết: None
Kiểu:

tin tức bông tai
Mã sản phẩm: E101222
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kyên ổn cưng cửng gắn thêm xung quanh
Loại đá:
Số viên klặng cương: 8
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:

Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E1699
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cưng cửng đính xung quanh
Loại đá: TD&RD Diamond
Số viên kyên ổn cương: 20
Tổng trọng lượng (carat): 0.35
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: channel&prong

Xem thêm: Bí Quyết Chọn Dây Chuyền Vàng Cho Người Trung Tuổi, Dây Chuyền Vàng Cho Phụ Nữ Trung Niên

Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E2283
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương gắn thêm xung quanh
Loại đá:
Số viên kyên ổn cương: 24
Tổng trọng lượng (carat): 0.58
Màu sắc: None
Độ tinc khiết: None
Kiểu:

tin tức bông tai
Mã sản phẩm: E2285
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kyên ổn cưng cửng lắp xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 38
Tổng trọng lượng (carat): 1.17
Màu sắc: None
Độ tinc khiết: None
Kiểu:

tin tức bông tai
Mã sản phẩm: E50613
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương đính thêm xung quanh
Loại đá:
Số viên kyên cương: 96
Tổng trọng lượng (carat): 0.86
Màu sắc: None
Độ tinc khiết: None
Kiểu:

Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E10167
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kyên cương gắn thêm xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 20
Tổng trọng lượng (carat): 0.54
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:

tin tức bông tai
Mã sản phẩm: E9097
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương cứng đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kyên ổn cương: 66
Tổng trọng lượng (carat): 0.25
Màu sắc: None
Độ tinch khiết: None
Kiểu:

Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E8600
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Klặng cương gắn thêm xung quanh
Loại đá:
Số viên kyên cương: 24
Tổng trọng lượng (carat): 0.11
Màu sắc: None
Độ tinch khiết: None
Kiểu:

Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E6872
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương gắn thêm xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 24
Tổng trọng lượng (carat): 0.38
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:

Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E3100
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kyên cưng cửng gắn xung quanh
Loại đá:
Số viên kyên ổn cương: 56
Tổng trọng lượng (carat): 0.80
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:

tin tức bông tai
Mã sản phẩm: E1696
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kyên ổn cương cứng đính thêm xung quanh
Loại đá: RD Diamond 1.7mm
Số viên kim cương: 24
Tổng trọng lượng (carat): 0.60
Màu sắc: G
Độ tinc khiết: VS1
Kiểu: Prong

tin tức bông tai
Mã sản phẩm: E1687
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kyên cương cứng đính thêm xung quanh
Loại đá:
Số viên klặng cương: 38
Tổng trọng lượng (carat): 0.54
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: micro&prong

tin tức bông tai
Mã sản phẩm: E1343
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cưng cửng lắp xung quanh
Loại đá: RD Diamond
Số viên kyên ổn cương: 70
Tổng trọng lượng (carat): 0.33
Màu sắc: G
Độ tinc khiết: VS1
Kiểu: micro&prong

tin tức bông tai
Mã sản phẩm: E0589
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương gắn xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 16
Tổng trọng lượng (carat): 0.54
Màu sắc: None
Độ tinch khiết: None
Kiểu:

tin tức bông tai
Mã sản phẩm: E102713
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cưng cửng đính thêm xung quanh
Loại đá:
Số viên kyên cương: 20
Tổng trọng lượng (carat): 0.48
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:

tin tức bông tai
Mã sản phẩm: E102711
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương cứng thêm xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 24
Tổng trọng lượng (carat): 0.33
Màu sắc: None
Độ tinc khiết: None
Kiểu:

Tới: * !! *
Nếu gửi nhiều tin nhắn yêu cầu chia cách bằng dấu phẩy.
Lời nhắn:
Tên:
Email của Bạn: * !! * productEmail_Messagesameemail!
Tôi đã dìm thông tin Tặng Kèm tiên tiến nhất tự Hưng Phát USA Gửi cho tôi một bản xào nấu của tin nhắn này.