CÔNG TY TNHH TIẾNG ANH LÀ GÌ

      41

A limited liability company is an independent form of enterprise, owned by the company owner or its members with financial obligations and other types of assets within the charter capital or scope of committed contributions capital upon establishment of an enterprise is recognized by law.

Bạn đang xem: Công ty tnhh tiếng anh là gì

Limited liability company with 02 forms: Single member limited liability company and limited liability company with two or more members.

Company Limited Features:

– A limited liability company has an independent status. In other words, the limited liability company has all the conditions lớn be recognized as a legal entity according khổng lồ Article 74 of the năm ngoái Civil Code.

– Capital contributing members of limited liability companies may be individuals or organizations that contribute part or all of the charter capital when establishing a company. In particular, one member limited liability company owned by the owner contributes the entire charter capital.

 As for a two-member limited liability company, the number of members participating in a capital contribution may be from 2 khổng lồ 50 members.

In case a limited liability company wishes khổng lồ change its charter capital through the form of mobilizing capital contribution from outside, it must be converted inkhổng lồ a limited liability company with two or more members or a joint stock company.

For a limited liability company with two or more members, when more than 50 members contribute capital, they must be converted inkhổng lồ joint-stoông xã companies.

Xem thêm: Có Nên Mua Mỹ Phẩm Trên Lazada, Nếu Có Thì Mua Ở Gian Hàng Nào

– The company’s owner is only responsible for the debts và other financial obligations in the capital stated in the charter when establishing the company with one member limited liability company.

As for a limited liability company with two or more members, members participating in the capital contribution must be responsible for the financial obligations for the amount of capital committed khổng lồ contribute to lớn the enterprise.

– Limited liability companies may issue bonds, however, this type of law cannot issue shares.

*

Loại hình công ty lớn không giống tương ứng giờ đồng hồ Anh là gì?

1/ A limited liability company may have one or more legal representatives.

2/ Up to 03 representatives can be authorized if they own at least 35% of the charter capital in case the member of limited liability company is an organization.

3/ In case the property is subject to ownership registration và the value of l& use right, members of the limited liability company must carry out the transfer of ownership of the property và l& use right khổng lồ the company at the competent agency permission.

Dịch: Trường thích hợp là gia tài nên ĐK quyền cài, quý giá quyền sử dụng đất thì member đơn vị trách nhiệm hữu hạn đề nghị triển khai đưa quyền thiết lập cùng với gia sản, quyền sử dụng khu đất cho quý doanh nghiệp tại ban ngành bao gồm thẩm quyền.