Dđăng ký tên miền

1 Website30 GB SSD Dung Lượng Đĩa~10000 visit hằng tháng help_outline1 Tài khoản emailMiễn phí SSL (trị giá chỉ 277.809 VNĐ) help_outlineMiễn phí thương hiệu miền100 GB băng thôngManaged WordPress hosting help_outlineWordPress được tăng speed help_outline30 NGÀY bảo đảm an toàn hoàn tổn phí help_outline2 DatabasesTruy cập GIT help_outline
100 Websites100 GB SSD Dung Lượng Đĩa~25000 visit hằng tháng help_outlineMiễn phí email help_outlineMiễn phí SSL (trị giá chỉ 277.809 VNĐ) help_outlineMiễn phí tên miền(185.233 VNĐ) help_outlineKhông giới hạn băng thông help_outlineManaged WordPress hosting help_outlineWordPress được tăng tốc độ help_outline30 NGÀY bảo đảm an toàn hoàn tổn phí help_outlineKhông giới hạn databaseTruy cập GIT help_outlineTruy cập SSH help_outline
100 Websites200 GB SSD Dung Lượng Đĩa~100000 visit hằng tháng help_outlineMiễn phí email help_outlineMiễn phí SSL (trị giá chỉ 277.809 VNĐ) help_outlineMiễn phí tên miền(185.233 VNĐ) help_outlineKhông giới hạn đường dẫn help_outlineManaged WordPress hosting help_outlineWordPress được tăng tốc help_outline30 NGÀY bảo đảm trả chi phí help_outlineKhông giới hạn databaseTruy cập GIT help_outlineTruy cập SSH help_outlineBackup hằng ngày (trị giá chỉ 211.980 VNĐ) help_outlineMiễn phí CDN (185.005 VNĐ) help_outline
1 Website30 GB SSD Dung Lượng Đĩa~10000 visit hằng tháng help_outline1 Tài khoản emailMiễn phí SSL (trị giá bán 277.809 VNĐ) help_outlineMiễn phí tên miền100 GB băng thôngManaged WordPress hosting help_outlineWordPress được tăng speed help_outline30 NGÀY bảo đảm hoàn tầm giá help_outline2 DatabasesTruy cập GIT help_outline
100 Websites100 GB SSD Dung Lượng Đĩa~25000 visit hằng mon help_outlineMiễn phí email help_outlineMiễn phí SSL (trị giá chỉ 277.809 VNĐ) help_outlineMiễn phí thương hiệu miền(185.233 VNĐ) help_outlineKhông giới hạn đường truyền help_outlineManaged WordPress hosting help_outlineWordPress được tăng tốc độ help_outline30 NGÀY bảo đảm an toàn hoàn giá thành help_outlineKhông giới hạn databaseTruy cập GIT help_outlineTruy cập SSH help_outline
100 Websites200 GB SSD Dung Lượng Đĩa~100000 visit hằng mon help_outlineMiễn phí gmail help_outlineMiễn phí SSL (trị giá chỉ 277.809 VNĐ) help_outlineMiễn phí thương hiệu miền(185.233 VNĐ) help_outlineKhông giới hạn băng thông help_outlineManaged WordPress hosting help_outlineWordPress được tăng speed help_outline30 NGÀY đảm bảo hoàn giá thành help_outlineKhông giới hạn databaseTruy cập GIT help_outlineTruy cập SSH help_outlineBackup hằng ngày (trị giá 211.980 VNĐ) help_outlineMiễn phí CDN (185.005 VNĐ) help_outline
1 Website30 GB SSD Dung Lượng Đĩa~10000 visit hằng tháng help_outline1 Tài khoản emailMiễn phí SSL (trị giá chỉ 277.809 VNĐ) help_outlineMiễn phí thương hiệu miền100 GB băng thôngManaged WordPress hosting help_outlineWordPress được tăng tốc độ help_outline30 NGÀY bảo đảm trả tầm giá help_outline2 DatabasesTruy cập GIT help_outline
100 Websites100 GB SSD Dung Lượng Đĩa~25000 visit hằng tháng help_outlineMiễn phí tin nhắn help_outlineMiễn phí SSL (trị giá bán 277.809 VNĐ) help_outlineMiễn phí tên miền(185.233 VNĐ) help_outlineKhông giới hạn băng thông help_outlineManaged WordPress hosting help_outlineWordPress được tăng tốc độ help_outline30 NGÀY bảo đảm an toàn trả giá tiền help_outlineKhông giới hạn databaseTruy cập GIT help_outlineTruy cập SSH help_outline
100 Websites200 GB SSD Dung Lượng Đĩa~100000 visit hằng tháng help_outlineMiễn phí email help_outlineMiễn phí SSL (trị giá bán 277.809 VNĐ) help_outlineMiễn phí thương hiệu miền(185.233 VNĐ) help_outlineKhông giới hạn đường truyền help_outlineManaged WordPress hosting help_outlineWordPress được tăng tốc help_outline30 NGÀY bảo đảm hoàn giá tiền help_outlineKhông giới hạn databaseTruy cập GIT help_outlineTruy cập SSH help_outlineBackup hằng ngày (trị giá chỉ 211.980 VNĐ) help_outlineMiễn phí CDoanh Nghiệp (185.005 VNĐ) help_outline
Tu1edbi giu1ecf hu00e0ng"}" :loader-props=""heading":"Kiu1ec3m tra tu00ean miu1ec1n, xin vui lu00f2ng chu1edd"" :error-props=""heading":"Xin lu1ed7i, cu00f3 lu1ed7i xu1ea3y ra u1edf phu00edomain authority chu00fang tu00f4i.","subheading":"Developer cu1ee7a chu00fang tu00f4i u0111u00e3 u0111u01b0u1ee3c thu00f4ng bu00e1o vu00e0 su1ebd su1eedomain authority lu1ed7i nu00e0y nhanh nhu1ea5t cu00f3 thu1ec3. Hu00e3y thu1eed lu1ea1i.","img":"https://assets.segala.info.com/images/domain-checker-2020/error-e0a102fe3c.svg","alt":"Phi hu00e0nh gia"" :domain-props=""serverError":"Lu1ed7i server: thu1eed lu1ea1i bu1eb1ng cu00e1ch nhu1ea5n "Thu00eam vu00e0o giu1ecf hu00e0ng" lu1ea7n nu1eefa","buttonAddToCart":"Thu00eam vu00e0o giu1ecf hu00e0ng","cartRedirect":"/cart","buttonContinueToCart":"Vu00e0o giu1ecf hu00e0ng","save":"GIu1ea2M %percent%%","availableTakenIndicator":"available":"Khu1ea3 du1ee5ng","taken":"u0110u00e3 bu1ecb sở hữu tru01b0u1edbc","availableTakenLabels":"domainIsAvailable":"Domain khu1ea3 du1ee5ng!","domainIsTaken":"Domain u0111u00e3 bu1ecb thiết lập tru01b0u1edbc","price":"%price%/nu0103m","routeName":"buy-domain","verifyingText":"Kiu1ec3m tra tu00ednh khu1ea3 du1ee5ng...","sorryTakenText":"Xin lu1ed7i, ai u0111u00f3 u0111u00e3 cài tu00ean miu1ec1n nu00e0y tru01b0u1edbc","idnNotSupportedText":"Xin lu1ed7u! Internationalized domain name name (IDN) khu00f4ng u0111u01b0u1ee3c hu1ed7 tru1ee3 cho tên miền extension nu00e0y. Thu1eed cu00e1i khu00e1c!","idnProhibitedText":"Khu00f4ng u0111u0103ng ku00fd domain name %tld% u0111u01b0u1ee3c u1edf nu01b0u1edbc cu1ee7a bu1ea1n.","domainsProhibitedText":"u0110u0103ng ku00fd tu00ean miu1ec1n bu1ecb cu1ea5m u1edf nu01b0u1edbc cu1ee7a bu1ea1n.","rateLimitHitText":"Slow down! You're too fast! Try again in 1 minute.","hostingOffer":"cheapestHostingDiscount":87,"domainPlusHosting":"Tu00ean miu1ec1n %domainName% + Web Hosting","hostingButtonText":"Chu1ecdn gu00f3i hosting","domainPlusHostingSubtitle":"Lu00ean mu1ea1ng ngay vu1edbi website hosting nkhô hanh nhu1ea5t giu00e1 ru1ebb chu1ec9 tu1eeb 19.900 VNu0110/th"" :default-tld=""com"" :priority-tlds="<"domain-com","domain-online","domain-xyz","domain-live","domain-net","domain-digital","domain-link","domain-email","domain-help","domain-click","domain-tech","domain-site","domain-space","domain-website","domain-store","domain-info","domain-asia","domain-uno","domain-host","domain-fun","domain-press">" :invalid-tld-props=""heading":"Tu00ean miu1ec1n %tld% khu00f4ng khu1ea3 du1ee5ng, nhu01b0ng hu00e3y chu1ecdn tu00ean khu00e1c tu1eeb hu00e0ng chu1ee5c tu00ean miu1ec1n u0111u1ed9c u0111u00e1o bu00ean du01b0u1edbi."" :domain-filter-props=""alternativeText":"Xem cu00e1c lu1ef1a chu1ecdn tu00ean miu1ec1n khu00e1c","resetText":"u0110u1eb7t lu1ea1i","applyText":"u00c1p du1ee5ng","cancelText":"Hu1ee7y","optionsText":"Lu1ef1a chu1ecdn","clearAllText":"Xu00f3a tu1ea5t cu1ea3","selectAllText":"Chu1ecdn tu1ea5t cu1ea3","extensionsText":"Phu1ea7n mu1edf ru1ed9ng","okText":"OK","allEndingsText":"Tu1ea5t cu1ea3 u0111uu00f4i tu00ean miu1ec1n","popularEndingsText":"Phu1ed5 biu1ebfn nhu1ea5t","placeholderText":"Gu00f5 u0111u1ec3 lu1ecdc","priceText":"Giu00e1"" :invalid-filter-props=""heading":"Xin lu1ed7i, khu00f4ng tu00ecentimet thu1ea5y. Hu00e3y chu1ecdn cu00e1c tu00ean miu1ec1n khu00e1c sau."">
VNu0110","priceNumber":185233,"old":"204.345 VNu0110","oldNumber":204345,"text":"Mua tu00ean miu1ec1n u0111u01b0u1ee3c xem tru1ecdng vu00e0 phu1ed5 biu1ebfn nhu1ea5t lu1ecbch su1eed nu00e0y u0111u1ec3 xu00e2y du1ef1ng uy tu00edn.","src":"https://assets.segala.info.com/images/domain-checker-2020/tlds-all/icon-com-f0ce55a39c.svg","alt":"tu00ean miu1ec1n .com "},"tld":"online","price":"
VNu0110","priceNumber":22951,"old":"371.685 VNu0110","oldNumber":371685,"text":"Giu1ea3i phu00e1p núm thu1ebf mang đến .com. Cu00f3 nghu0129a ru1ed9ng vu00e0 du00f9ng u0111u01b0u1ee3c tru00ean tou00e0n cu1ea7u.","src":"https://assets.segala.info.com/images/domain-checker-2020/tlds-all/icon-online-222b01e9cc.svg","alt":"tu00ean miu1ec1n .online ","tld":"xyz","price":"
VNu0110","priceNumber":22951,"old":"222.939 VNu0110","oldNumber":222939,"text":"Ngu1eafn, u0111u1ed9c nhu1ea5t vu00e0 thu1eddi thu01b0u1ee3ng. Tu00ean miu1ec1n nu00e0y su1ebd giu00fap bu1ea1n kinh doanh thu00e0nh cu00f4ng.","src":"https://assets.segala.info.com/images/domain-checker-2020/tlds-all/icon-xyz-f5ea4ca77e.svg","alt":"tu00ean miu1ec1n .xyz ","tld":"live","price":"
VNu0110","priceNumber":81805,"old":"94.075 VNu0110","oldNumber":94075,"text":"Hou00e0n hu1ea3o cho nu1ed9i dung cu1eadp nhu1eadt theo thu1eddi gian thu1ef1c vu00e0 mu1edbi mu1ebb.","src":"https://assets.segala.info.com/images/domain-checker-2020/tlds-all/icon-live-5dbe9acf38.svg","alt":"tu00ean miu1ec1n .live sầu ","tld":"net","price":"
VNu0110","priceNumber":283354,"old":"300.339 VNu0110","oldNumber":300339,"text":"Kinh doanh bu1ec1n vu1eefng bu1eb1ng tu00ean miu1ec1n .net phu1ed5 biu1ebfn thu1ee9 nhì thu1ebf giu1edbi.","src":"https://assets.segala.info.com/images/domain-checker-2020/tlds-all/icon-net-264487d754.svg","alt":"tu00ean miu1ec1n .net ","tld":"digital","price":"
VNu0110","priceNumber":80888,"old":"648.506 VNu0110","oldNumber":648506,"text":"Tiu1ebfp cu1eadn khu00e1ch hu00e0ng u0111u1ec3 kinh doanh thu00f4ng qua domain name .digital","src":"https://assets.segala.info.com/images/domain-checker-2020/tlds-all/icon-digital-e33ac02e34.svg","alt":"tu00ean miu1ec1n .digital ","tld":"link","price":"
VNu0110","priceNumber":46098,"old":"244.288 VNu0110","oldNumber":244288,"text":"Cu00e1ch u0111u1ec3 ku1ebft nu1ed1i vu1edbi khu00e1ch hu00e0ng tiu1ec1m nu0103ng, thu00fac u0111u1ea9y hu00e0nh u0111u1ed9ng.","src":"https://assets.segala.info.com/images/domain-checker-2020/tlds-all/icon-link-dc6d553c49.svg","alt":"tu00ean miu1ec1n .link ","tld":"email","price":"
VNu0110","priceNumber":81805,"old":"94.075 VNu0110","oldNumber":94075,"text":"Tiu1ebfp cu1eadn khu00e1ch hu00e0ng u0111u1ec3 sale thu00f4ng qua domain .email","src":"https://assets.segala.info.com/images/domain-checker-2020/tlds-all/icon-email-a6b5922cdf.svg","alt":"tu00ean miu1ec1n .email ">" :button=""Mua tu00ean miu1ec1n"" :unit=""/nu0103m"" :is-rtl="false" :redirect="null">

Vì sao ĐK tên miền cùng với segala.info?

Giá tên miền giỏi cùng tổn phí gia hạn thương hiệu miền được ghi rõ Lúc tức thì tự Lúc ĐK tên miền. Tiết kiệm mập. Không Rủi ro. Kích hoạt Nkhô nóng.

Bạn đang xem: Dđăng ký tên miền


Giá đăng ký & gia hạn tên miền thấp

Sngơi nghỉ hữu thương hiệu miền mình muốn với giá tốt duy nhất chỉ từ 22k cùng còn được cung ứng riêng biệt 24/7! Đăng ký thương hiệu miền mới quốc tế nlỗi .com, .org, .net thường sẽ sở hữu được giá chỉ với 185k một năm. Đăng cam kết tên miền nhỏng .xyz, .site, .online thì còn thấp không chỉ có thế. Phí gia hạn tên miền tùy đơn vị tuy thế segala.info đảm bảo an toàn cung cấp giá rất tốt cho bạn!


*

Nhà đăng ký domain được chứng nhận

Đăng cam kết tên miền giỏi tự bên đăng ký uy tín nhằm kết nối cho tới thành phầm tốt dự án online của người sử dụng. segala.info là bên đăng ký domain được ICANN công nhận cùng sẽ quản lý hàng nghìn domain? Với đội hình cung cấp luôn luôn sẵn sàng chuẩn bị 24/7, tiến trình biệt lập, rõ ràng, chế độ hoàn giá thành 100%, chúng ta được đảm bảo buổi tối đa trên segala.info. Hãy bắt đầu làm cùng với hàng nghìn công ty trang web, thiết kế viên, và những công ty nổi tiếng đang với đã tin sử dụng segala.info!


*

Bảo mật báo cáo thương hiệu miền

An toàn đọc tin là vấn đề đặc biệt nhảy duy nhất bên trên mạng. Domain privacy (Quyền riêng biệt tư tên miền) là ưu tiên hàng đầu của Cửa Hàng chúng tôi. Là nhà đăng ký được ICANN công nhận, segala.info rất có thể cung cấp hình thức đảm bảo an toàn công bố thương hiệu miền cho bạn, để giúp bạn ẩn đọc tin cá thể lúc tín đồ không giống mong mỏi tìm thấy thông báo sẽ sở hữu tên miền bằng WHOIS domain. tin tức của khách hàng được bảo mật thông tin hoàn toàn segala.info.

Xem thêm: Đổi Tên Fanpage Facebook 2017, Làm Cách Nào Để Đổi Tên Fanpage Facebook


*

Đăng Ký Tên Miền Miễn Phí

Chọn ngẫu nhiên gói website hosting như thế nào để giá tên miền thành 0 ĐỒNG tức thì hôm nay. Hãy tận dụng ưu thế tự sản phẩm trọn gói: vừa gồm hosting vừa không hẳn thuê thương hiệu miền riêng biệt. quý khách hàng được đăng ký thương hiệu miền .com, .net, .org, và nhiều hơn nữa nữa hoàn toàn MIỄN PHÍ. Thật tuyệt yêu cầu không? Triển khai dự án công trình nkhô cứng hơn, tiết kiệm chi phí ngân sách những hơn!


*

30 ngày đảm bảo hoàn phí

Nếu bạn không ưa chuộng cùng với hình thức dịch vụ của công ty chúng tôi vì bất kỳ nguyên do nào, Shop chúng tôi sẽ hoàn tổn phí cho chính mình. Không băn khoăn, ko rủi ro.

Xem thêm: Điều Luật Mới Để Mở Quầy Thuốc Tây, Điều Kiện Mở Quầy Thuốc Ở Xã 2020 Là Gì


*

segala.info là cửa hàng web hosting dẫn đầu nhân loại, đã cung cấp hình thức cho tất cả những người sử dụng xuất sắc, những người dân mong muốn tiết kiệm ngân sách và chi phí chi phí tạo ra website nhưng vẫn đáp ứng nhu cầu nguyên ổn đầy đủ thiên tài của web hosting cao cấp.


Chuyên mục: SEO