Học cách tán gái giỏi

“Cách tán gái” so với dân FA lâu năm cơ mà nói, thì chắc chưa bao giờ nó là mẫu quần qunai lưng gì đâu nhỉ?