Kinh tế vĩ mô tiếng anh là gì

      25

Kinch tế vi mô là một trong môn học đại cương bắt buộc đối với số đông sinh viên những ngôi trường Kinc tế, ngân hàng, sale …

Môn này hay được xem là một môn học khó khăn nhằn vị nó có khá nhiều kỹ hiệu cùng thuật ngữ. Các thuật ngữ này hay được viết tắt bởi vần âm đầu của thuật ngữ gốc bằng Tiếng Anh của chính nó.

Ví dụ: Chính Phủ hay được cam kết hiệu là G là chữ cái đầu tiên của từ Government, hay Đường số lượng giới hạn tài năng cấp dưỡng thường xuyên được cam kết hiệu là PPF là viết tắt của Production Possibility Frontier…

Do vậy sẽ giúp các bạn sinh viên tiện lợi học tập và lưu giữ ngắn gọn xúc tích lâu những thuật ngữ môn kinh tế tài chính vi mô, Enmota English Center đang đưa tới cho các bạn bảng tổng hợp 100 thuật ngữ Tiếng Anh tài chính vi mô. Hình như bảng tổng đúng theo này cũng rất hữu dụng mang đến các bạn sinh viên Khi phát âm những tài liệu Tiếng Anh về môn học này.

*

STTThuật ngữ Tiếng ViệtThuật ngữ Tiếng Anh
1Ngân sách chi tiêu cơ hội Opportunity Cost
2Chính phủGovernment
3Cơ chế ghê tế Economic Mechanism
4Doanh nghiệp, hãng Firm
5Đường số lượng giới hạn năng lực sản xuất Production Possibility Frontier (PPF)
6Hiệu trái gớm tế Economic Efficiency
7Hiệu trái sản xuất Production Efficiency
8Hộ gia đình Household
9Kinh tế học Economics
10Kinch tế học chuẩn chỉnh tắc Normative Economics
11Kinc tế học tập thực chứng Positive Economics
12Kinc tế học vi mô Microeconomics
13Kinc tế học vĩ mô Macroeconomics
14Lựa chọn Choice
15Lý tmáu gớm tế Economic Theory
16Nền kinh tế Economy
17Phân tích cận biên Marginal Analysis
18Quy hiện tượng chi phí thời cơ tăng dần The law of increasing opportunity cost
19Sự khan hiếm Scarcity
20Tăng trưởng gớm tế Economic Growth
21Cầu Demand
22Lượng cầu Quantity demanded
23Đường cầu Demvà curve
24Cung Supply
25Lượng cung Quantity supplied
26Đường cung Supply curve
27Giá cân nặng bằng Equilibrium price
28Lượng cân bằng Equilibrium quantity
29Hàng hóa chũm thế Substitutes
30Hàng hóa bửa sung Complements
31Hàng hóa bình thường Normal goods
32Hàng hóa trang bị cấp Inferior goods
33Hàng hóa xa xỉ Luxury goods
34Hàng hóa thiết yếu Necessities
35Cầu co giãn đơn vị Unitary elastic demand
36Cầu hoàn toàn co giãn Perfectly elastic demand
37Cầu hoàn toàn ko co giãn Perfectly inelastic demand
38Cầu kha khá co giãn Relatively elastic demand
39Cầu kha khá không co giãn Relatively inelastic demand
40Co giãn chéo cánh của cầu Cross elasticity of demand
41Co giãn của cầu theo giá Price elastithành phố of demand
42Co giãn của cầu theo thu nhập Income elastiđô thị of demand
43Co giãn của cung theo giá Price elasticity of supply
44Tổng doanh thu Total revenue
45Lý thuyết về ích lợi đo được Cardinal Utility Theory
46Lợi ích Utility
47Tổng lợi ích Total Utility
48Lợi ích cận biên Marginal Utility
49Giỏ sản phẩm hóa Bundle
50Quy luật pháp tiện ích cận biên sút dần Principle of diminishing marginal Utility
51Tỷ lệ sửa chữa cận biên Marginal Rate of Substitution
52Sự lựa chọn của bạn tiêu dùng Consumer’s choice
53Hộ gia đình Household
54Lý tmáu tiêu dùng Consumer theory
55Hàm sản xuất Production function
56Ngắn thêm hạn Short-run
57Dài hạn Long-run
58Hiệu suất không đổi theo quy mô Constant Returns to lớn Scale
59Hiệu suất tăng theo quy mô Increasing Returns to Scale
60Hiệu suất sút theo quy mô Decreasing Returns khổng lồ Scale
61Sản phẩm bình quân Average Product
62Sản phđộ ẩm cận biên Marginal Product
63Quy cơ chế năng suất cận biên giảm dần The Law of Diminishing Returns
64túi tiền hiện Explicit Cost
65Ngân sách chi tiêu ẩn Implicit Cost
66Chi phí cơ hội Opportunity Cost
67Chi tiêu vắt định Fixed Cost
68
69Chi phí trở thành đổi Variable Cost
70Tổng chi phí Total cost
71giá thành cận biên Marginal Cost
72Doanh thu cận biên Marginal Revenue
73Lợi nhuận gớm tế Economic Profit
74Lợi nhuận thông thường Normal Profit
75Lợi nhuận kế toán Accounting Profit
76Sản lượng về tối nhiều hóa lợi nhuận Profit Maximizing Output
77Tối đa hóa lợi nhuận Profit Maximization
78Tối tphát âm hóa đại bại lỗ Loss Minimization
79Cạnh ttinh ma hoàn hảo Perfect Competition
80Sản phđộ ẩm đồng nhất Homogenous Product
81Điểm hòa vốn Break – even point
82Điểm đóng cửa Shut down point
83Sức dũng mạnh thị trường Market Power
84Người đồng ý giá Price Taker
85Người đặt giá Price Maker
86Độc quyền bán Monopoly
87Độc quyền mua Monopsony
88Cạnh trạng rỡ độc quyền Monopolistic Competition
89Công suất thừa Excess Capacity
90Độc quyền tập đoàn Oligopoly
91Mô hình đường cầu gãy khúc Kinked Dem& Curve sầu Model
92Hàng rào gia nhập Entry Barriers
93Sự rành mạch sản phẩm Product Differentiation
94Quy tắc định giá Pricing Rule
95Phân biệt giá Price Discrimination
96Sản phẩm lợi nhuận cận biên Marginal Revenue Product
97Tiền công Wage
98Tiền lương Salary
99Lương về tối thiểu Minimum wage
100Thất nghiệp Unemployment


*

*
Từ vựng giờ Anh theo chủ đề & hình ảnh
*
Từ vựng giờ đồng hồ Anh về truyện cổ tích (phần 1)
*
Từ vựng giờ đồng hồ Anh về Các con vật lúc còn nhỏ
*
Từ vựng tiếng Anh về gia đình

Chuyên mục: Marketing
dịch vụ entity