NGÀY ĐẸP THÁNG 2 NĂM 2019

      36

Để góp quý khách hàng dễ ợt vào câu hỏi coi ngày tốttháng 2 năm 2019 cũng tương tự thuận tiện vào vấn đề đối chiếu những ngày hồi tháng 2/2019 cùng nhau. Chúng tôi vẫn tổng hợp tất một ngày dài rất đẹp hồi tháng 22019 cũng như chỉ dẫn các ngày không xuất sắc vào thời điểm tháng.

Trong ngôi trường hợp quý bạn ko bắt buộc xem ngày giỏi tháng 2 năm 2019 giỏi coi ngày đẹp tháng 2 năm 2019 chính vì vẫn gồm dự tính triển khai các bước vào trong 1 ngày ví dụ hồi tháng 2, quý các bạn vui mừng tìm về ngày tương ứng cùng chọn xem chi tiết hoặc lựa chọn lý lẽ Xem ngày tốt xấu để xem một ngày cụ thể.


Bạn đang xem: Ngày đẹp tháng 2 năm 2019

Xem ngày xuất sắc tháng 3 năm 2019


Xem ngày xuất sắc tháng 4 năm 2019


TRA CỨU TỬ VI 2021

Nhập đúng đắn lên tiếng của mình!


NamNữ

TỔNG HỢP NGÀY TỐT XẤU TRONG THÁNG 2 NĂM 2019


Lịch dương

1

Tháng 2


Lịch âm

27

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Tỵ, tháng Ất Sửu, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Chọn mon (Dương lịch):


Chọn tuổi:


Xem kết quả

Lịch dương

2

Tháng 2


Lịch âm

28

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Canh Ngọ, mon Ất Sửu, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

3

Tháng 2


Lịch âm

29

Tháng 12


Ngày Tốt


Ngày Tân Mùi, tháng Ất Sửu, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (ngulặng vu hắc đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

4

Tháng 2


Lịch âm

30

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Nhâm Thân, tháng Ất Sửu, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

5

Tháng 2


Lịch âm

1

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Quý Dậu, mon Bính Dần, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (ngulặng vu hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

6

Tháng 2


Lịch âm

2

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Giáp Tuất, mon Bính Dần, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (bốn mệnh hoàng đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

7

Tháng 2


Lịch âm

3

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Ất Hợi, mon Bính Dần, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (câu nai lưng hắc đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

8

Tháng 2


Lịch âm

4

Tháng 1


Ngày Tốt


Ngày Bính Tý, tháng Bính Dần, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (tkhô hanh long hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

9

Tháng 2


Lịch âm

5

Tháng 1


Ngày Tốt


Ngày Đinch Sửu, mon Bính Dần, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (minc mặt đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

10

Tháng 2


Lịch âm

6

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Mậu Dần, mon Bính Dần, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

11

Tháng 2


Lịch âm

7

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Mão, tháng Bính Dần, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

12

Tháng 2


Lịch âm

8

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Canh Thìn, tháng Bính Dần, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (kyên quỹ hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

13

Tháng 2


Lịch âm

9

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Tân Tỵ, mon Bính Dần, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (kyên ổn mặt đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

14

Tháng 2


Lịch âm

10

Tháng 1


Ngày Tốt


Ngày Nhâm Ngọ, mon Bính Dần, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

15

Tháng 2


Lịch âm

11

Tháng 1


Ngày Tốt


Xem thêm:

Ngày Quý Mùi, mon Bính Dần, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (ngọc con đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

16

Tháng 2


Lịch âm

12

Tháng 1


Ngày Tốt


Ngày Giáp Thân, mon Bính Dần, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

17

Tháng 2


Lịch âm

13

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Ất Dậu, tháng Bính Dần, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (nguim vu hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

18

Tháng 2


Lịch âm

14

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Bính Tuất, tháng Bính Dần, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

19

Tháng 2


Lịch âm

15

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Đinh Hợi, mon Bính Dần, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (câu è hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

20

Tháng 2


Lịch âm

16

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Mậu Tý, tháng Bính Dần, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (tkhô giòn long hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

21

Tháng 2


Lịch âm

17

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Sửu, mon Bính Dần, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (minch đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

22

Tháng 2


Lịch âm

18

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Canh Dần, mon Bính Dần, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

23

Tháng 2


Lịch âm

19

Tháng 1


Ngày Tốt


Ngày Tân Mão, mon Bính Dần, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

24

Tháng 2


Lịch âm

20

Tháng 1


Ngày Tốt


Ngày Nhâm Thìn, mon Bính Dần, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (kyên quỹ hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

25

Tháng 2


Lịch âm

21

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Quý Tỵ, mon Bính Dần, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (klặng mặt đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

26

Tháng 2


Lịch âm

22

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Giáp Ngọ, tháng Bính Dần, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

27

Tháng 2


Lịch âm

23

Tháng 1


Ngày Tốt


Ngày Ất Mùi, mon Bính Dần, năm Kỷ Hợi

Ngày Hoàng đạo (ngọc mặt đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

28

Tháng 2


Lịch âm

24

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Bính Thân, tháng Bính Dần, năm Kỷ Hợi

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết


Trên đấy là tổng hòa hợp ngày tốt mon 2 năm 2019 cơ mà chúng tôi muốn gửi mang đến các bạn. Tuy nhiên, một ngày tốt cũng chỉ phù hợp với một vài ba tuổi cũng tương tự các công việckhác nhau. Thế đề xuất, Khi nắm bắt được ngày giỏi xấu trong tháng 2/2019 thì bạn phải tra cứu: coi ngày giỏi thích hợp tuổi để sở hữu kết quả cụ thể cùng đúng đắn tốt nhất cho chính mình.

XEM NGÀY TỐT VẠN SỰ TRONG NĂM 2021

♦Ngày giỏi tháng 1năm 2021 ♦Ngày giỏi mon 7năm 2021

♦Ngày giỏi mon hai năm 2021 ♦Ngày tốt mon 8 năm 2021

♦Ngày giỏi tháng 3 năm 2021 ♦Ngày tốt mon 9 năm 2021

♦Ngày tốt tháng 4 năm 2021 ♦Ngày xuất sắc mon 10 năm 2021

♦Ngày tốt tháng 5 năm 2021 ♦Ngày tốt tháng 1một năm 2021

♦Ngày giỏi tháng 6năm 2021 ♦Ngày giỏi tháng 12 năm 2021


Xem tử vi 2020
*
Syên ổn điện thoại cảm ứng liệu có phải là đồ dùng phẩm phong thủy?
Mỗi con số vào dãy sim điện thoại đầy đủ mang số đông tích điện riêng rẽ, phụ thuộc vào đơn lẻ từ bỏ của dãy số mà Syên ổn điện thoại cảm ứng thông minh có thể ảnh hưởng cho tới các bạn theo phía tốt (Cát) giỏi xấu (hung)
*
Dùng gớm dịch lựa chọn sim tử vi giỏi mang đến 4 đại nghiệp đời người!
Bằng mọi gợi ý quẻ dịch sim tốt đến 4 đại nghiệp, chúng ta có thể lựa chọn dãy slặng tử vi phong thủy phù hợp tuổi thỏa ước muốn cung ứng công danh và sự nghiệp, tài vận, tình duyên nhà đạo tốt giải hòa vận hạn
*
Tìm phát âm về Sao Tdiệt trong 12 cung hoàng đạo
*
Tìm hiểu về Sao Kyên ổn trong 12 cung hoàng đạo
*
Các loại cung là gì? Sự thiệt về 4 Nguyên ổn tố và 3 Nhóm tính chất
*
điểm sáng 12 cung hoàng đạo Lúc yêu thương và yêu thuật trường đoản cú sao Hỏa, sao Kim
*
Làm sao để tìm hiểu mình nằm trong cung hoàng đạo như thế nào và tín hiệu chiêm tinh?
*
Xem bói tình thương 12 cung hoàng đạo để kiếm tìm một phần cân xứng của bạn
*
điểm sáng tính biện pháp 12 cung hoàng đạo phái nam thanh nữ ham nhất
*
Thiên Bình và Song Tử tất cả đề nghị đôi bạn trung khu đầu ý hợp dành cho nhau?
*
Giải mã phiên bản đồ gia dụng sao cá thể và Hướng dẫn đọc bạn dạng thiết bị sao miễn phí
*
Tính biện pháp cung Thiên Bình phái nam chị em tất cả điểm gì đặc trưng và thu hút?

Xem ngày tốt xấu