Page nghĩa là gì

      13
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Page nghĩa là gì

*
*
*

page
*

page /peidʤ/ danh từ trang (sách...); (nghĩa bóng) trang sử ngoại đụng từ đặt số trang danh từ tiểu đồng em bé dại giao hàng (sống khách sạn, rạp hát...) ngoại động từ (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sai em nhỏ tuổi Giao hàng gọi (ai) nội đụng từ (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) làm cho em nhỏ tuổi phục vụ (sinh hoạt hotel, rạp hát)
đánh số trangautomatic page numbering: sự viết số trang từ độngLĩnh vực: toán và tinphân trang nhớtrang nhớtrang nhớ, trangEndnotes Continued on the next pageghi chú cuối đoạn thường xuyên ở trang kếLPID (logical page identifier)cỗ nhận thấy trang logicLPID (logical page identifier)ký kết hiệu dìm dạng trang logicLPN (logical page number)số trang logicabstract pagetrang tóm tắtactive sầu code pagetrang mã hiện hànhactive page queuesản phẩm đợi trang hoạt độngactive sầu page queuesản phẩm trang hoạt độngautomatic page numberingsự ghi số trang từ độngavailable page queuehàng ngóng trang khả dụngĐiện thoại tư vấn nhằm nhắn tin (trên loa)Điện thoại tư vấn tên tìmnhắn tintrangWeb page: trang Webadvertising page: trang quảng cáoblank page: trang trắngbleed page: trang trọn ko chừa lềcover page: trang bìafull page ad: lăng xê nguyên ổn tranghead page: trang lóthead page: trang bìahead page: trang chừa trắnghome page page: trang chủpage break: sự ngắt trang (vật dụng tính)page layout: sự dàn trang (in)page printer: sản phẩm công nghệ in trang (tự động in laser)page rate: bảng giá tính theo trang (quảng cáo)page setting: sự dàn trang (in)title page: tên trang sáchtitle page: trang tên sáchup to và including page 10: đến khi xong trang 10title pagetờ lót
*Xem thêm: Cần Tìm Nhà Phân Phối Bánh Kẹo Giá Sỉ Nhất Tp, Bánh Kẹo Nguyễn Phước

*

*

page

Từ điển Collocation

page noun

ADJ. back, front | facing, opposite There"s a photo lớn of him on the opposite page/on the page opposite. | left-hvà, right-hvà | next, previous | opening | new Write each answer on a new page. | blank, empty | full | loose | dog-eared | printed The speech did not transfer well lớn the printed page. | contents, title | business, editorial, financial, sports (all in a newspaper) | problem reading the problem pages of magazines

VERB + PAGE read | scan | turn (over), turn khổng lồ I turned the dog-eared pages of my old address book. Turn to lớn page 30 in the coursebook. | fliông xã through, flip through, leaf through She sat idly flipping through the pages of a fashion magazine. | tear (out) | splash sth across The headlines were splashed across the front page of every newspaper.

PAGE + VERB come loose Several pages had come loose. | yellow the yellowing pages of her old diary

PAGE + NOUN number | layout, make-up

PREP.. at (a/the) ~ mở cửa your books at page 14. | in the ~s The murder takes place in the opening pages of the novel. | on a/the ~ The crossword is on the back page. | over the ~ The article continues over the page.

PHRASES at the bottom/foot of the page, at the head/top of the page Write your name at the top of each page. | pages long The story is thirty pages long. | run your eye/finger down a page I ran my finger down the page until I found the name I was looking for.

Từ điển WordNet


n.

one side of one leaf (of a book or magazine or newspaper or letter etc.) or the written or pictorial matter it containsa youthful attendant at official functions or ceremonies such as legislative sầu functions and weddings

v.

gọi out somebody"s name over a P..A. systemwork as a page

He is paging in Congress this summer
Xem thêm: Nguyên Tắc Ghi Nhận Hàng Tồn Kho Là Gì ? Chuẩn Mực Kế Toán Số 02 Hàng Tồn Kho

English Slang Dictionary

see on da same page

Microsoft Computer Dictionary

n. 1.In word processing, the text và display elements to lớn be printed on one side of a sheet of paper, subject lớn formatting specifications such as depth, margin form size, and number of columns. 2. A fixed-kích cỡ blochồng of memory. When used in the context of a paging memory system, a page is a bloông xã of memory whose physical address can be changed via mapping hardware. See also EMS, memory management unit, virtual memory. 3. In computer graphics, a portion of display memory that contains one complete full-screen image; the internal representation of a screenful of information. 4. See Web page.

English Synonym và Antonym Dictionary

pages|paged|pagingsyn.: attendant leaf paper servant sheet usher

Chuyên mục: Marketing
dịch vụ entity