▷ QUÁ KHỨ CỦA (QUÁ KHỨ PHÂN TỪ CỦA) SEND

      57

Động tự bất quy tắc là số đông hễ từ không theo vẻ ngoài phân chia thì thông thường. Một trong những đụng tự bất quy tắc thông dụng chính là hễ tự Sover. Vậy quá khứ đọng của Skết thúc là gì? Làm sao để phân chia rượu cồn trường đoản cú cùng với cồn tự Send? Hãy cùng chúng tôi khám phá cụ thể hơn vào nội dung bài viết sau đây nhé.


Động trường đoản cú bất phép tắc – Send

Động từQuá khứ đọng đơnQuá khứ phân từNghĩa của đụng từ
sendsentsentgửi

Ví dụ:

Could you send a reply to them as quickly as possible?She sent a message with Minc khổng lồ say that she couldn’t come.

Các hễ tự bất phép tắc tựa như Send

Động từ ngulặng thểQuá khứ đơnQuá khứ đọng phân từ
Build BuiltBuilt
BendBentBent
LendLentLent
Spend SpentSpent
SendSentSent
WendWended/WentWended/Went

*

Chia đụng trường đoản cú Send

Bảng phân tách rượu cồn từ
SốSố itSố nhiều
NgôiIYouHe/She/ItWeYouThey
Lúc Này đơnsendsendsendssendsendsend
Bây Giờ tiếp diễnam sendingare sendingis sendingare sendingare sendingare sending
Quá khđọng đơnsentsentsentsentsentsent
Quá khđọng tiếp diễnwas sendingwere sendingwas sendingwere sendingwere sendingwere sending
Hiện tại trả thànhhave sầu senthave senthas senthave sầu senthave sầu senthave sent
Lúc Này dứt tiếp diễnhave been sendinghave sầu been sendinghas been sendinghave been sendinghave sầu been sendinghave sầu been sending
Quá khđọng trả thànhhad senthad senthad senthad senthad senthad sent
QK hoàn thành Tiếp diễnhad been sendinghad been sendinghad been sendinghad been sendinghad been sendinghad been sending
Tương Laiwill sendwill sendwill sendwill sendwill sendwill send
TL Tiếp Diễnwill be sendingwill be sendingwill be sendingwill be sendingwill be sendingwill be sending
Tương Lai hoàn thànhwill have sentwill have sầu sentwill have sầu sentwill have sầu sentwill have sentwill have sầu sent
TL HT Tiếp Diễnwill have been sendingwill have sầu been sendingwill have sầu been sendingwill have sầu been sendingwill have been sendingwill have been sending
Điều Kiện Cách Hiện Tạiwould sendwould sendwould sendwould sendwould sendwould send
Conditional Perfectwould have sentwould have sentwould have sầu sentwould have sentwould have sentwould have sent
Conditional Present Progressivewould be sendingwould be sendingwould be sendingwould be sendingwould be sendingwould be sending
Conditional Perfect Progressivewould have been sendingwould have sầu been sendingwould have sầu been sendingwould have been sendingwould have sầu been sendingwould have sầu been sending
Present Subjunctivesendsendsendsendsendsend
Past Subjunctivesentsentsentsentsentsent
Past Perfect Subjunctivehad senthad senthad senthad senthad senthad sent
ImperativesendLet′s sendsend